A hálózati videó is a felhőbe tart

150 150 Aspectis

Computerworld: Új trendek, mint például a felhőalapú számítástechnika, továbbá a digitális videó világában megjelenő új technológiák folyamatos változásokat hoznak abban a szegmensben, amelyben cégük tevékenykedik. Milyennek látja a szegmens jövőjét?

Anna Forsberg: Cégünkben, annak környezetében és a világban is tapasztalható, hogy a hangsúly a termékekről a megoldásokra és hamarosan a szolgáltatásokra tolódik át. A másik nagy trend a területünkön a video-as-a-service (VaaS – A Szerk.), amelyet természetesen a felhőből lehet igénybe venni. Elindítottuk az Axis Video Hosting System szolgáltatásunkat, amely a partnereink révén a közeli jövőben akár Magyarországon is megjelenhet.

CW: És hogyan látja, az Axisnak mi lehet a szerepe e gyorsan növekedő területen?

AF: Hosszú idő óta a piacvezető szerepe a miénk e szegmensben, a technológiai fejlődés hajtóereje vagyunk. Az Axis igen sokszor a trendmeghatározó, ami abban is megnyilvánul, hogy újdonságainkat a riválisaink másolják. Változatlanul vannak kulcsfontosságú termékeink, mint például a hálózati kamerák, de egyre nagyobb számban készítünk szoftvertermékeket. Ahhoz, hogy teljes, átfogó megoldások születhessenek, támaszkodunk a partnereinkre, azok fejlesztéseire.

CW: Melyek az Axis azon erősségei, amelyeknek köszönhetően kiaknázhatja a piacrész növekedéséből származó lehetőségeket?

AF: Mindenekelőtt mondom, hogy jók a termékeink, ez az alap. Emellett említem a partneri hálózatunkat, amelyhez még csak hasonlóval sem rendelkezik más a versenytársaink körében. A mi partnereink lojálisak, jók, tapasztaltak és nagy tudással rendelkeznek. Fontos továbbá, hogy a termékek ugyan bizonyos értelemben másolhatók, de ami körülöttük van, az nem. A termékekhez nyújtott támogatás elkötelezettsége és a minőség nem egykönnyen másolható. Az Axis-szal együttműködő partnerek ereje és a partnerek által szolgált ügyfelek elégedettsége, élménye különböztet meg bennünket a riválisainktól.

CW: Következetesen ragaszkodik az Axis ahhoz, hogy partnerek révén, tehát közvetetten álljon kapcsolatban a végfelhasználó ügyfelekkel. Miért választották ezt a modellt?

AF: Világszerte összesen 77 ezer partnerünk van, ami hatalmas értékesítési erőforrás, ekkora elérést képtelenség volna közvetlenül felépíteni. Magától értetődő, hogy mi pedig lojálisak vagyunk a partnereinkhez. Értékesítési elveink központi eleme, hogy nem állunk közvetlen kapcsolatban az ügyfelekkel. Hisszük, hogy a jó partnerek ismerik a legjobban a helyi piacok sajátosságait.

CW: Az Axis weboldalát böngészve olybá tűnik, egyfajta közösséget is építenek a partnereiknek. Megosztják az Axis platformján kifejlesztett partneri megoldásokat.

AF: A közösség itt jó szó. Kifejezi a tudás megosztását, a partneri kapcsolatok ápolását – igen, mindent megteszünk hálózatunk erősítéséért.

CW: A felhasználó ügyfelek informatikai szakemberei számára miért előnyös, ha az Axis termékeinek, megoldásainak megvásárlása mellett döntenek?

AF: Az Axis az IP-alapú videós technológiában nyújt megoldásokat, amelyek könnyen használhatók, felhasználóbarátak. Nagy gondot fordítunk a fejlesztéskor a termékeink használhatóságára. Amint korábban említettem, a termékeink jók, vagyis kiváló minőségűek. Az egyes termékekről prospektusokban közzétett adatsorok akár azt is sugallhatják, hogy nincs nagy különbség a különböző gyártók elérhető eszközei között. Ha azonban e termékeket valós helyzetekben használjuk, kitesszük a megszokott viszontagságoknak, hamar kiderül, hogy a számsorok nem fejezik ki a valóságos különbségeket. Az Axis arra törekszik a fejlesztéstől a gyártáson át a támogatásig, hogy termékeinek minőségéről és megbízhatóságáról a felhasználó mostoha körülmények között is meggyőződhessen. A kamerák minősége és megbízhatósága a nagyobb projektek megvalósítása során is fontos tényező. Ha például több száz ilyen eszközt kell üzembe helyezni, akkor a mi termékünket feleannyi idő alatt lehet installálni, mint a versenytársakét.

CW: Milyennek látja a magyar piacot, követi-e a főbb trendeket?

AF: A magyar piac szereplői nagy tudással rendelkeznek, Magyarországnak hosszú és sikeres a történelme az információtechnológiában, amiről mi is rendszeresen meggyőződhetünk. Ami a technológiát illeti, rendkívül érett e piac, és ami a gazdaságot illeti, a válság évei után most pozitív jelek mutatkoznak.

CW: A közelmúltban az Axis megjelent a fizikai beléptetés piacán, ami talán meglepő is lehet a cég eddigi történetét ismerve.

AF: Voltaképpen a megoldásokra összpontosító gondolkodásunk bizonyítéka, hogy elindultunk e területen. Az Axis dobta piacra 1996-ban az első IP-s videokamerát, és azt, ami azóta történt, például hogy a kamerák menedzseléséhez nyitott platformot fejlesztettünk, most a beléptetés terén tervezzük megismételni.

Írta: Mester Sándor – Computerworld